Традиционни доставчици на антикорозионни, абразивоустойчиви и хидроизолационни материали са водещи европейски и български фирми, с внедрени европейски/международни системи за управление на: качеството - EN ISO 9001, околната среда - EN ISO 14001, здравето и безопасността при работа - ONSAS 18001.

 

От чуждестранните производители това са: Hempel, Sigma coatings, Kansai Wilckens, Chugocu marine paints, Thortex, Silikal, Pittsburgh paint, Sika.

 

От българските фирми: Лакпром, Оргахим, Емайлхим, Рекорди, Изомакс, Изола, ОндулинСМ, Бестимекс.