Сигма Витес ООД , Враца е учредено през 1990 година от специалисти по АКЗ /антикорозионна защита/ в Базата за развитие и внедряване на “Химко“ ЕАД, гр.Враца, с основен предмет на дейност строителни ремонти на труднодостъпни места по Индустриален алпийски способ (ИАС).

 

С разрастването на дружеството се усъвършенстват дейности в областта на Антикорозионната защита със съпътстващите специфични операции пясъкоструйно и водоструйно почистване на метални и бетонни повърхности, нанасянето на специални антикорозионни покрития на алкидна, епоксидна, полиестерна, винилестерна, метакрилатна, полиуретанова основа и др.

 

Във връзка с повишаването на безопасността на работещите промишлени алпинисти, всеки е преминал курс на обучение и разполага с документ за правоспособност при работа чрез въжен достъп.

 

Дружеството е въвело системата за организация и контрол на работа на височина, съгласно критериите на Асоциацията на работещите по алпийски способ (АРАС – www.aras.bg) и притежава атестат за извършване на СМР чрез въжен достъп, издаден от Асоцияцията.

 

Понастоящем Сигма Витес разполага с високо квалифицирани специалисти, многофункционална Складово-ремонтна база, специализирана строително-ремонтна механизация и автотранспорт.

 

Мениджмънта на дружеството се състои от ръководни кадри и специалисти /инж.химици, машинни и строителни инженери/ с натрупани знания, дългогодишен опит и добра производствена и управленска практика по изпълнение на СРУ и в частност по приложението на антикорозионни, хидроизолационни и абразивоустийчиви покрития.

 

Компетентният за извършваните дейности персонал и неговите добри производствени практики, съвременната материално-техническа база, високото качество на изпълняваните строителни и ремонтни услуги, както и спазването на договорените технически изисквания, здравословни и безопасни условия на работа и срокове на изпълнение, определят водещото място на Сигма Витес ООД в изпълнението, в т.ч. и по алпийски способ, на специализираните СРУ – антикорозионна защита, саморазливни подови покрития и хидроизолации на покриви и други строителни конструкции.