КЛИЕНТИ

 

През последните 6 години са изпълнени над 520000 м² защитни покрития, в т.ч.: антикорозионна защита: 470000 м²; саморазливни подове и защитни покрития по други бетонови конструкции: 21000 м²; хидроизолации на покриви и други бетонови конструкции: 27000 м²; торкрет 9500 м².

 

Структуроопределящи наши клиенти/възложители през този период са били такива значими за българската икономика предприятия като: АЕЦ Козлодуй, Булгаргаз ЕАД, Петрол АД, Нафтекс Петрол ЕООД, Холсим (България) АД, Агрополихим АД-Девня, Солвей Соди АД – Девня, Монбат АД, БДЖ ЕАД, Асарел Медет АД, Лукойл АД, Летище Варна, Пристанищен комплекс Лом, Енергомонтаж Инженеринг АД, Металстрой АД, Техномашпрогрес и т.н.

 

По-значимите по обем, технически сложни и специфични като технология и използвани материали обекти през последните 6 години са:

 

˅ Пребоядисване (АКЗ) на въздушни преходи на магистрален газопровод и газопроводни отклонения на Булгаргаз над реки Осъм, Вит и Малък Искър (1600 м²);

 

˅ Полагане на външна и вътрешна АКЗ на резервоари, тръбопроводи и метални конструкции в петролни бази на Петрол и Нафтекс Петрол (над 75000 м²);

˅ АКЗ на външна повърхност на абсорбери в нова Сероочистна инсталация на ТЕЦ Марица Изток – 3 (7000 м²);

 

˅ Ремонт (по алпийски способ) на носеща МК и АКЗ на комини в цех „Азотна киселина” – Н = 128 м и цех „TSP” – Н = 96 м в Агрополихим (общо F = 5777 м²);

 

˅ Строително-ремонтни работи (основно киселинно-устойчиви изолации) на втора Прилинг кула – цех „Торове” в Агрополихим (119 хил.лв);

 

˅ АКЗ и огнезащитни покрития на МК в Лукойл Нефтохим (16500 м²);

 

˅ Вътрешна АКЗ на напорен водопровод ID 4400 мм на хидровъзел „Цанков камък” (8730 м²);

 

˅ Топлоустойчиво покритие на Топлообменна кула в Холсим (България) – (11000 м²);

 

˅ Киселинно- и абразиво-устойчиво покритие на под, канали и утаителни басейни в производствено помещение и в пречиствателна станция в Монбат – Монтана (над 4000 м²);

 

˅ Ремонт торкрет бетон на Комин № 1 в Девен АД – Солвей Соди (1318 м²).